Đội ngũ nhân viên

Thái Hữu Thám
Giám đốc điều hành

Phan Thị Tú Oanh
Chuyên viên nghiệp vụ

Lưu Thị Tuyến
Nhân viên tư vấn

Đỗ Thị Tú Anh
Nhân viên tư vấn

Phạm Thị Huyền
Nhân viên tư vấn

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Nhân viên hỗ trợ CTV

Đặng Thị Hà
Nhân viên tư vấn

Đặng Thị Hiền
Nhân viên tư vấn

Đỗ Thị Thu Hà
Nhân viên tư vấn

Nguyễn Thị Hoa
Nhân viên tư vấn

Võ Thị tuyết nhung
Nhân viên tư vấn

Trịnh Thị Giang
Nhân viên tư vấn

Ngô Thị Dung
Nhân viên tư vấn

Khách hàng nói về chúng tôi

Anh Dũng / Kinh doanh
Chị Nguyễn Thị Nga
Chị Thương / Giám đốc PBH VNPT

Enter street adress here. Or any other information you want.