GÓI CƯỚC COMBO DI ĐỘNG VINAPHONE

BIG70

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG70 P0396478 gửi 9114
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG70 - 3 Tháng

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 210,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3BIG70 3T P0396478 gửi 9114
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG70 - 6 Tháng

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 350,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6BIG70 6T P0396478 gửi 9114
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG70 - 12 Tháng

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 700,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12BIG70 12T P0396478 gửi 9114
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG90

 • Data: 30GB/ tháng (1GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG90 P0396478 gửi 9114
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI CƯỚC DATA VINAPHONE

DK30

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 300 phút nội mạng
 • Giá: 30,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • DK30 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DK50

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 500 phút nội mạng
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • DK5 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V20S

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 200 phút nội mạng
 • Giá: 20,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • V20S 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V50

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 170 phút nội mạng
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • V50 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V70

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 250 phút nội mạng
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • V70 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP30

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 300 phút nội mạng
 • Giá: 30,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP30 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP50

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng < 20p
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP50 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP70

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng < 20p
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP70 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP90

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng < 20p
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP90 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP30X

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 500ph)
 • Giá: 30,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP30X 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP50X

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 500ph)
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP50X 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP70X

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph)
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP70X 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP90X

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph)
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP90X 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

T50K

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 200 phút nội mạng, 100 SMS nội mạng
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • T50K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

T70K

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 500 phút nội mạng, 100 SMS nội mạng
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • T70K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

T80

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 300 phút nội mạng, 30 phút ngoại mạng
 • Giá: 80,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • T80 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

T100

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 500 phút nội mạng, 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 100,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • T100 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI CƯỚC Thoại DI ĐỘNG VINAPHONE

Tin tứcXem thêm

Khuyến mãiXem thêm