GÓI CƯỚC COMBO DI ĐỘNG VINAPHONE

VD100Y, VD100T, VD100F, VD120M
100.000đ
DATA : 1 GB / ngày
Nội Mạng: 1.500 phút gọi Vina/Tháng
Ngoại Mạng: 30 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK VD100T gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
1.188.000đ
DATA : 1GB / Ngày
Nội Mạng: 1.500 phút gọi Vina/Tháng
Ngoại Mạng: 30 phút/Tháng
Hạn dùng : 360 ngày
Soạn : DK 12D99V gửi 888623999
Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
594.000đ
DATA : 1GB / Ngày
Nội Mạng: 1.500 phút gọi Vina/Tháng
Ngoại Mạng: 30 phút/Tháng
Hạn dùng : 180 ngày
Soạn : DK 6D99V gửi 888623999
Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
297.000đ
DATA : 1GB / Ngày
Nội Mạng: 1.500 phút gọi Vina/Tháng
Ngoại Mạng: 30 phút/Tháng
Hạn dùng : 90 ngày
Soạn : DK 3D99V gửi 888623999
Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
99.000đ
DATA : 1GB / Ngày
Nội Mạng: 1.500 phút gọi Vina/Tháng
Ngoại Mạng: 30 phút/Tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK D99V gửi 888623999
Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
D159V-3 Tháng
477.000đ
DATA : 4GB / Ngày
Nội Mạng: 1.500 phút gọi Vina/Tháng
Ngoại Mạng: 200 phút/Tháng
Hạn dùng : 90 ngày
Soạn : DK 3D159V gửi 888623999
Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
VD150-12 THÁNG
1.800.000đ
DATA : 2 GB / ngày
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 80 phút / tháng
Hạn dùng : 360 - 420 ngày
Soạn : DK 12VD150 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
VD150-6 THÁNG
900.000đ
DATA : 2 GB / ngày
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 80 phút / tháng
Hạn dùng : 180 - 210 ngày
Soạn : DK 6VD150 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
VD150-3 THÁNG
450.000đ
DATA : 2 GB / ngày
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 80 phút / tháng
Hạn dùng : 90 ngày
Soạn : DK 3VD150 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
VD150
150.000đ
DATA : 2 GB / ngày
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 80 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK VD150 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
VD120N-6 Tháng
720.000đ
DATA : 1,5 GB / ngày
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 50 phút / tháng
Hạn dùng : 180 - 210 ngày
Soạn : DK 6VD120N gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
VD120N-12 Tháng
1.440.000đ
DATA : 1,5 GB / ngày
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 50 phút / tháng
Hạn dùng : 360 - 420 ngày
Soạn : DK 12VD120N gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
VD120N-3 Tháng
360.000đ
DATA : 1,5 GB / ngày
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 50 phút / tháng
Hạn dùng : 90 ngày
Soạn : DK 3VD120N gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
VD120N
120.000đ
DATA : 1,5 GB / ngày
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 50 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK VD120N gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
VD90-12 Tháng
1.080.000đ
DATA : 1 GB / ngày
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 30 phút / tháng
Hạn dùng : 360 - 420 ngày
Soạn : DK 12VD90 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
VD90-6 Tháng
540.000đ
DATA : 1 GB / ngày
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 30 phút / tháng
Hạn dùng : 180 - 210 ngày
Soạn : DK 6VD90 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
VD90-3 Tháng
270.000đ
DATA : 1 GB / ngày
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 30 phút / tháng
Hạn dùng : 90 ngày
Soạn : DK 3VD90 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
VD90
90.000đ
DATA : 1 GB / ngày
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 30 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK VD90 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
D199G-12 THÁNG
1.990.000đ
DATA : 8 GB / ngày
Nội Mạng: 2000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 250 phút / tháng
Hạn dùng : 3660 ngày
Soạn : DK 12D199G gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
D199G-6 THÁNG
995.000đ
DATA : 8 GB / ngày
Nội Mạng: 2000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 250 phút / tháng
Hạn dùng : 180 ngày
Soạn : DK 6D199G gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
D199G-3 THÁNG
597.000đ
DATA : 8 GB / ngày
Nội Mạng: 2000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 250 phút / tháng
Hạn dùng : 90 ngày
Soạn : DK 3D199G gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
D199G
199.000đ
DATA : 8 GB / ngày
Nội Mạng: 2000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 250 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK D199G gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
D169G-12 THÁNG
1.690.000đ
DATA : 7 GB / ngày
Nội Mạng: 2000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 150 phút / tháng
Hạn dùng : 360 ngày
Soạn : DK 12D169G gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
D169G-6 Tháng
845.000đ
DATA : 7 GB / ngày
Nội Mạng: 2000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 150 phút / tháng
Hạn dùng : 180 ngày
Soạn : DK 6D169G gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
D169G-3 Tháng
507.000đ
DATA : 7 GB / ngày
Nội Mạng: 2000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 150 phút / tháng
Hạn dùng : 90 ngày
Soạn : DK 3D169G gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
D169G
169.000đ
DATA : 7 GB / ngày
Nội Mạng: 2000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 150 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK D169G gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
1.499.000đ
DATA : 25 GB / ngày
Nội Mạng: 6000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 1500 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK TGPLUS gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
899.000đ
DATA : 20GB / ngày
Nội Mạng: 6000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 1000 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK TG899 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
699.000đ
DATA : 16 GB / ngày
Nội Mạng: 5000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 800 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK TG699 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
599.000đ
DATA : 12 GB / ngày
Nội Mạng: 4000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 700 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK TG599 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
499.000đ
DATA : 12 GB / ngày
Nội Mạng: 4000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 600 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK TG499 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
349.000đ
DATA : 10 GB / ngày
Nội Mạng: 4000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 400 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK TG349 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
249.000đ
DATA : 10 GB / ngày
Nội Mạng: 2000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 300 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK TG249 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
159.000đ
DATA : 4GB / Ngày
Nội Mạng: 1.500 phút gọi nội mạng Vina/Tháng
Ngoại Mạng: 200 phút/Tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK D159V gửi 0888623999
Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
D159V-6 Tháng
960.000đ
DATA : 4GB / Ngày
Nội Mạng: 1.500 phút gọi nội mạng Vina/Tháng
Ngoại Mạng: 200 phút/Tháng
Hạn dùng : 180 ngày
Soạn : DK 6D159V gửi 0888623999
Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
1.910.000đ
DATA : 4GB / Ngày
Nội Mạng: 1.500 phút gọi nội mạng Vina/Tháng
Ngoại Mạng: 200 phút/Tháng
Hạn dùng : 360 ngày
Soạn : DK 12D159V gửi 888623999
Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh
Soạn tin Soạn tin Chi tiết

GÓI CƯỚC DATA DI ĐỘNG VINAPHONE

70.000đ
DATA : 1 GB / ngày
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK YOLO70 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
90.000đ
DATA : 1,5 GB / ngày
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK YOLO90 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
120.000đ
DATA : 20 GB / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK DT120 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
90.000đ
DATA : 15 GB / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK DT90 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
80.000đ
DATA : 1 GB / ngày
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK YOLO80T gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
80.000đ
DATA : 1 GB / ngày
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK YOLO80F gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
100.000đ
DATA : 1 GB / ngày
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK YOLO100M gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
125.000đ
DATA : 7 GB / ngày
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK YOLO125V gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
70.000đ
DATA : 10 GB / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK DT70 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
BIG200PLUS
200.000đ
DATA : 4GB / Ngày
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK BIG200PLUS gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
ECO3
50.000đ
DATA : 30GB / Tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK ECO3 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết

GÓI CƯỚC NGHE GỌI VINAPHONE

GO69 – 12 Tháng
690.000đ
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 100 phút / tháng
Hạn dùng : 360 ngày
Soạn : DK 12GO69 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
GO69-6 Tháng
345.000đ
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 100 phút / tháng
Hạn dùng : 180 ngày
Soạn : DK 6GO69 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
GO69-3 tháng
207.000đ
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 100 phút / tháng
Hạn dùng : 90 ngày
Soạn : DK 3GO69 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
GO69
69.000đ
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 100 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK GO69 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
100.000đ
Ngoại Mạng: 165p gọi TRONG NƯỚC (tất cả các mạng)
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V100 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
V75
75.000đ
Ngoại Mạng: 120p gọi TRONG NƯỚC (tất cả các mạng)
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V75 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
V50
50.000đ
Ngoại Mạng: 80p gọi TRONG NƯỚC (tất cả các mạng)
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V50 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
V35
35.000đ
Ngoại Mạng: 55p gọi TRONG NƯỚC (tất cả các mạng)
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V35 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
V25
25.000đ
Ngoại Mạng: 40p gọi TRONG NƯỚC (tất cả các mạng)
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V25 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
V499
499.000đ
Nội Mạng: 5000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 1000 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V499 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
V399
399.000đ
Nội Mạng: 4000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 800 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V399 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
V299
299.000đ
Nội Mạng: 3500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 600 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V299 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
V249
249.000đ
Nội Mạng: 3000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 450 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V249 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
V199
199.000đ
Nội Mạng: 2500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 350 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V199 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
V149
149.000đ
Nội Mạng: 2000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 250 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V149 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
V99
V99
99.000đ
Nội Mạng: 1500 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 150 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V99 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
V49
V49
49.000đ
Nội Mạng: 1000 phút gọi Vina/tháng
Ngoại Mạng: 70 phút / tháng
Hạn dùng : 30 ngày
Soạn : DK V49 gửi 888623999
Soạn tin Soạn tin Chi tiết
Cách gửi video qua Gmail và sử dụng các tính năng thu hồi, xóa email

Việc gửi video qua email đã trở nên phổ biến và tiện lợi hơn bao giờ hết. Gmail cũng là một trong những dịch vụ được Google cung cấp, mang lại [...]

Xem chi tiết
Đăng ký Douyin miễn phí – tận hưởng kho video đa dạng với hàng triệu người trên thế giới

Bạn muốn khám phá một kho video vô tận, kết nối với hàng triệu người và tận hưởng những trải nghiệm độc đáo trên Douyin? Hãy đăng ký Douyin ngay hôm [...]

Xem chi tiết
Cách dùng Tinder thành công: Bí quyết, lời khuyên và chiến lược hẹn hò

Tinder đã trở thành một trong những ứng dụng hẹn hò trực tuyến phổ biến nhất trên toàn thế giới. Nhưng làm thế nào để sử dụng Tinder một cách thành [...]

Xem chi tiết
Hướng dẫn cách tải nhạc trên soundcloud miễn phí chất lượng cao

Bạn đã tìm thấy bản nhạc yêu thích trên SoundCloud nhưng không biết cách tải về? Goiuudai sẽ hướng dẫn bạn từng bước để tải nhạc từ SoundCloud về thiết bị [...]

Xem chi tiết
Đầu số 024: Bạn biết gì về mã vùng điện thoại và nhà mạng phía sau?

Có lẽ bạn đã từng gọi đến một số điện thoại với đầu số 024 nhưng không biết rằng nó thuộc về nhà mạng nào. Điều này thực sự quan trọng [...]

Xem chi tiết
Thuê bao trả trước là gì? Thuê bao trả sau là gì? Thông tin cơ bản về hình thức thanh toán

Bạn muốn tìm hiểu về thuê bao trả trước và trả sau? Bạn đang mắc phải sự bối rối về hai hình thức thanh toán này? Cùng Goiuudai tìm hiểu ngay [...]

Xem chi tiết