GÓI CƯỚC ƯU ĐÃI COMBO VINAPHONE

VD149

 • Data: 6GB/ngày (180GB/tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 200p ngoại mạng + 200 SMS nội mạng
 • Giá: 149,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • VD149 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD149 - 3 Tháng

 • Data: 6GB/ngày (180GB/tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 200p ngoại mạng + 200 SMS nội mạng ( x3 tháng)
 • Giá: 372,500đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 ngày
 • 3VD149 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD149 - 6 Tháng

 • Data: 6GB/ngày (180GB/tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 200p ngoại mạng + 200 SMS nội mạng ( x6 tháng)
 • Giá: 745,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6VD149 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD149 - 12 Tháng

 • Data: 6GB/ngày (180GB/tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 200p ngoại mạng + 200 SMS nội mạng ( x12 tháng)
 • Giá: 1,490,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12VD149 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIGI249

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng + 100 SMS nội mạng
 • Giá: 249,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • DIGI249 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIGI249 - 3 Tháng

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng + 100 SMS nội mạng ( x3 tháng)
 • Giá: 747,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 90 ngày
 • 3DIGI249 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIGI249 - 6 Tháng

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng + 100 SMS nội mạng ( x6 tháng)
 • Giá: 1,245,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6DIGI249 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DIGI249 - 12 Tháng

 • Data: 4GB/ ngày (120GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng + 100 SMS nội mạng ( x12 tháng)
 • Giá: 2,490,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 360 ngày
 • 12DIGI249 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VD129 - 6 Tháng

 • Data: 3GB/ ngày (90GB/ tháng)
 • Thoại: 1500p nội mạng + 100p ngoại mạng + 100 SMS nội mạng ( x6 tháng)
 • Giá: 645,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 180 ngày
 • 6VD129 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI CƯỚC DI ĐỘNG VINAPHONE

C69

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 30p ngoại mạng + 30 SMS/ 1 tháng
 • Giá: 69,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • C69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C69 - 3 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 30p ngoại mạng + 30 SMS (x3 tháng)
 • Giá: 172,500đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3C69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C69 - 6 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 30p ngoại mạng + 30 SMS (x6 tháng)
 • Giá: 345,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6C69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C69 - 12 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 30p ngoại mạng + 30 SMS (x12 tháng)
 • Giá: 690,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12C69 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C89

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 60p ngoại mạng + 60 SMS/ 1 tháng
 • Giá: 89,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • C89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C89 - 3 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 60p ngoại mạng + 60 SMS (x3 tháng)
 • Giá: 222,500đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3C89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C89 - 6 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 60p ngoại mạng + 60 SMS (x6 tháng)
 • Giá: 445,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6C89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

C89 - 12 Tháng

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: 1500p nội mạng + 60p ngoại mạng + 60 SMS (x12 tháng)
 • Giá: 890,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12C89 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ALO35

 • Data: Gói cước không khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p + 10p ngoại mạng
 • Giá: 35,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • ALO35 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI DATA VINAPHONE

BIG70

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG70 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG70 - 3 Tháng

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 210,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3BIG70 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG70 - 6 Tháng

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 350,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6BIG70 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG70 - 12 Tháng

 • Data: 500MB/ ngày (15GB/ tháng)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 700,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12BIG70 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG90

 • Data: 30GB/ tháng (1GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG90 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG90 - 3 Tháng

 • Data: 30GB/ tháng (1GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 270,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 3 tháng
 • 3BIG90 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG90 - 6 Tháng

 • Data: 30GB/ tháng (1GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 450,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6BIG90 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG90 - 12 Tháng

 • Data: 30GB/ tháng (1GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 900,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12BIG90 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG120

 • Data: 60GB/ tháng (2GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG120 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG120 - 6 Tháng

 • Data: 60GB/ tháng (2GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 600,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6BIG120 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG120 - 12 Tháng

 • Data: 60GB/ tháng (2GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 1,200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12BIG120 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

BIG200

 • Data: 120GB/ tháng (4GB/ ngày)
 • Thoại: Gói cước không khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • BIG200 DL 0943201986 gửi 1543
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI COMBO CHO DI ĐỘNG VIETTEL

V200C

 • Data: 120GB/ tháng (4GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph), 100 phút ngoại mạng
 • Giá: 200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V200C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V200C - 6 Tháng

 • Data: 120GB/ tháng (4GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph), 100 phút ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 1,200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6V200C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V200C - 12 Tháng

 • Data: 120GB/ tháng (4GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph), 100 phút ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 2,400,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12V200C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST200

 • Data: 60GB (2GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, 200 phút ngoại mạng
 • Giá: 200,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • ST200 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120C

 • Data: 60GB (2GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph), 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V120C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

6V120C

 • Data: 60GB (2GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph), 50 phút ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 720,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 6V120C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

12V120C

 • Data: 60GB (2GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút (tối đa 1000ph), 50 phút ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 1,440,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 12V120C 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

180N

 • Data: 5GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 150 phút ngoại mạng (x6 tháng)
 • Giá: 1,800,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 6 tháng
 • 180N 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

360N

 • Data: 5GB/ ngày
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút + 150 phút ngoại mạng (x12 tháng)
 • Giá: 3,600,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 12 tháng
 • 360N 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120

 • Data: 60GB (2GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V120 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120N

 • Data: 120GB (4GB/ ngày)
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • V120N 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

F120

 • Data: 7GB / tháng
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút, 40 phút ngoại mạng
 • Giá: 120,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 1 tháng
 • F120 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI DATA CHO DI ĐỘNG VIETTEL

ECOD10

 • Data: 500MB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 10,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ECOD10 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ECOD20

 • Data: 1.5GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 20,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ECOD2 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ECOD50

 • Data: 3GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ECOD50 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST5N

 • Data: 45GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST5N 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST70

 • Data: 30GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST70 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST70K

 • Data: 15GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST70K 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST70N

 • Data: 90GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST70N 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST90

 • Data: 30GB data tốc độ cao
 • Thoại: Gói cước không có khuyến mãi phút gọi
 • Giá: 90,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • ST90 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

 

 

GÓI NGHE GỌI VIETTEL

 

 

DK30

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 300 phút nội mạng
 • Giá: 30,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • DK30 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

DK50

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 500 phút nội mạng
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • DK5 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V20S

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 200 phút nội mạng
 • Giá: 20,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • V20S 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V50

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 170 phút nội mạng
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • V50 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V70

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 250 phút nội mạng
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • V70 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP30

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: 300 phút nội mạng
 • Giá: 30,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP30 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP50

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng < 20p
 • Giá: 50,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP50 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MP70

 • Data: Gói cước không có khuyến mãi DATA
 • Thoại: Miễn phí gọi nội mạng < 20p
 • Giá: 70,000đ (Liên hệ ngay để được GIẢM THÊM)
 • Hạn: 30 ngày
 • MP70 975374056 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

 

 

 

 

Tin tức

 

 

 

 

Khuyến mãiXem thêm