YOLO70

Ưu đãi 01 GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 70.000đ 210.000đ 420.000đ 840.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú pháp hủy HUY yolo70 Y gửi 888 Điều kiện đăng ký gói   Thuê bao VinaPhone đang hoạt động (bao gồm cả […]

YOLO90

Ưu đãi 1,5 GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 90.000đ 270.000đ 540.000đ 1.080.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú pháp hủy HUY yolo90 Y gửi 888 Điều kiện đăng ký gói   Thuê bao VinaPhone đang hoạt động (bao gồm cả […]

YOLO80T

Ưu đãi 1GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Miễn phí Data truy cập ứng dụng TIKTOK, MyTV OTT Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 80.000đ 240.000đ 480.000đ 960.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú pháp hủy HUY yolo80T Y gửi 888 Điều kiện đăng ký gói  […]

YOLO80F

Ưu đãi 1GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Miễn phí Data truy cập ứng dụng Facebook, MyTV OTT Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 80.000đ 240.000đ 480.000đ 960.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú pháp hủy HUY yolo80F Y gửi 888 Điều kiện đăng ký gói  […]

YOLO100M

Ưu đãi 1GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Miễn phí Data truy cập ứng dụng Facebook, Tiktok, Youtube, MyTV (gói truyền hình hơn 140 kênh bao gồm chùm kênh VTVCab) Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 100.000đ 300.000đ 600.000đ 1.200.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú […]

YOLO125V

Ưu đãi 7GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Miễn phí truyền hình MyTV (gói truyền hình hơn 140 kênh bao gồm chùm kênh VTVCab) Miễn phí tài khoản sử dụng các nội dung tại ứng dụng đọc sách Reavol (https://reavol.com/) Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 125.000đ 375.000đ […]

D99V-12 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D99V – 12 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều […]

D99V-6 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D99V – 6 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều […]

D99V-3 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D99V – 3 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều […]

D159V-3 Tháng

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D159V – 3 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều […]