GO69 – 12 Tháng

CHI TIẾT GÓI CƯỚC GO69 – 12 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng. Ưu đãi 1500 phút gọi di động nội mạng VinaPhone / tháng 100 […]

GO69-6 Tháng

CHI TIẾT GÓI CƯỚC GO69 – 6 THÁNG  – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng. Ưu đãi 1500 phút gọi di động nội mạng VinaPhone / tháng 100 […]

GO69-3 tháng

CHI TIẾT GÓI CƯỚC GO69 – 3 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng. Ưu đãi 1500 phút gọi di động nội mạng VinaPhone / tháng […]

GO69

CHI TIẾT GÓI CƯỚC GO69 – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng. Ưu đãi 1500 phút gọi di động nội mạng VinaPhone 100 phút gọi ngoại mạng […]

V100

CHI TIẾT GÓI CƯỚC V100 – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng. Ưu đãi 165 phút gọi TRONG NƯỚC (tất cả các mạng)  Sử dụng 30 ngày […]

V75

CHI TIẾT GÓI CƯỚC V75 – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng. Ưu đãi 120 phút gọi TRONG NƯỚC (tất cả các mạng)  Sử dụng 30 ngày […]

V50

CHI TIẾT GÓI CƯỚC V50 – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng. Ưu đãi 80 phút gọi TRONG NƯỚC (tất cả các mạng)  Sử dụng 30 ngày […]

V35

CHI TIẾT GÓI CƯỚC V35 – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng. Ưu đãi 55 phút gọi TRONG NƯỚC (tất cả các mạng)  Sử dụng 30 ngày […]

V25

CHI TIẾT GÓI CƯỚC V25 – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng. Ưu đãi 40 phút gọi TRONG NƯỚC (tất cả các mạng)  Sử dụng 30 ngày […]

V499

CHI TIẾT GÓI CƯỚC V499 – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng. Ưu đãi 5000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone 1000 phút gọi di động […]