BIG200PLUS

II.   GÓI CƯỚC SAU THỜI GIAN 12 THÁNG (BIG200 PLUS) Giá gói và ưu đãi   Gói Giá (đã có VAT) Ưu đãi 1 chu kỳ 6 chu kỳ 12 chu kỳ   4GB/ngày (dừng truy cập); K+, MyTV OTT Tên gói BIG200P/BIG200PLUS 6BIG200P/6BIG200PLUS 12BIG200P/12BIG200PLUS Giá gói trả trước/ Trả sau (có VAT) 200.000 1.000.000 2.000.000 Thời […]

D99V-12 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D99V – 12 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều […]

D99V-6 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D99V – 6 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều […]

D99V-3 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D99V – 3 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều […]

D99V

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D99V – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều ≤ 99.000.   […]

D159V-3 Tháng

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D159V – 3 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt. –  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều […]

VD150-12 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC VD150 – 3 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu: Được đăng ký gói theo mức tiêu dùng TKC (Thoại, SMS, Data)  trong 2 tháng T-1 và […]

VD150-6 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC VD150 – 6 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu: Được đăng ký gói theo mức tiêu dùng TKC (Thoại, SMS, Data)  trong 2 tháng T-1 và […]

VD150-3 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC VD150 – 3 THÁNG – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu: Được đăng ký gói theo mức tiêu dùng TKC (Thoại, SMS, Data)  trong 2 tháng T-1 và […]

VD150

CHI TIẾT GÓI CƯỚC VD150 – VINAPHONE Đối tượng TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến). TB hiện hữu: Được đăng ký gói theo mức tiêu dùng TKC (Thoại, SMS, Data)  trong 2 tháng T-1 và T-2 đều thỏa […]