360N

Data Internet: 5GB Data / Ngày = 150GB/tháng Gọi Nội Mạng: Miễn Phí toàn bộ các cuộc gọi có thời lượng < 20 phút / cuộc (Không giới hạn gọi bao nhiêu cuộc) Gọi Ngoại Mạng: 150 Phút / 30 Ngày SMS Tin nhắn nội mạng: Miễn phí không giới hạn Miễn phí gói TV360 […]

180N

Data Internet: 5GB Data / Ngày = 150GB/tháng Gọi Nội Mạng: Miễn Phí toàn bộ các cuộc gọi có thời lượng < 20 phút / cuộc (Không giới hạn gọi bao nhiêu cuộc) Gọi Ngoại Mạng: 150 Phút / 30 Ngày SMS Tin nhắn nội mạng: Miễn phí không giới hạn Miễn phí gói TV360 […]