YOLO70

Ưu đãi 01 GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 70.000đ 210.000đ 420.000đ 840.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú pháp hủy HUY yolo70 Y gửi 888 Điều kiện đăng ký gói   Thuê bao VinaPhone đang hoạt động (bao gồm cả […]

YOLO90

Ưu đãi 1,5 GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 90.000đ 270.000đ 540.000đ 1.080.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú pháp hủy HUY yolo90 Y gửi 888 Điều kiện đăng ký gói   Thuê bao VinaPhone đang hoạt động (bao gồm cả […]

DT120

Ưu đãi 20GB Data/tháng (hết dung lượng dừng truy cập) Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 120.000đ 36.000đ 720.000đ 1.440.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú pháp hủy HUY DT120 Y gửi 888 Điều kiện đăng ký gói   Thuê bao VinaPhone đang hoạt động (bao gồm cả trả […]

DT90

Ưu đãi 15 GB Data/THÁNG (hết dung lượng dừng truy cập) Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 90.000đ 270.000đ 540.000đ 1.080.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú pháp hủy HUY DT90 Y gửi 888 Điều kiện đăng ký gói   Thuê bao VinaPhone đang hoạt động (bao gồm cả […]

YOLO80T

Ưu đãi 1GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Miễn phí Data truy cập ứng dụng TIKTOK, MyTV OTT Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 80.000đ 240.000đ 480.000đ 960.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú pháp hủy HUY yolo80T Y gửi 888 Điều kiện đăng ký gói  […]

YOLO80F

Ưu đãi 1GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Miễn phí Data truy cập ứng dụng Facebook, MyTV OTT Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 80.000đ 240.000đ 480.000đ 960.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú pháp hủy HUY yolo80F Y gửi 888 Điều kiện đăng ký gói  […]

YOLO100M

Ưu đãi 1GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Miễn phí Data truy cập ứng dụng Facebook, Tiktok, Youtube, MyTV (gói truyền hình hơn 140 kênh bao gồm chùm kênh VTVCab) Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 100.000đ 300.000đ 600.000đ 1.200.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú […]

YOLO125V

Ưu đãi 7GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Miễn phí truyền hình MyTV (gói truyền hình hơn 140 kênh bao gồm chùm kênh VTVCab) Miễn phí tài khoản sử dụng các nội dung tại ứng dụng đọc sách Reavol (https://reavol.com/) Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 125.000đ 375.000đ […]

DT70

Ưu đãi 10GB Data/tháng (hết dung lượng dừng truy cập) Chu kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Giá 70.000đ 210.000đ 420.000đ 840.000đ Đăng ký Tra cứu DATA gửi 888 Cú pháp hủy HUY DT70 Y gửi 888 Điều kiện đăng ký gói   Thuê bao VinaPhone đang hoạt động (bao gồm cả trả […]

BIG200PLUS

II.   GÓI CƯỚC SAU THỜI GIAN 12 THÁNG (BIG200 PLUS) Giá gói và ưu đãi   Gói Giá (đã có VAT) Ưu đãi 1 chu kỳ 6 chu kỳ 12 chu kỳ   4GB/ngày (dừng truy cập); K+, MyTV OTT Tên gói BIG200P/BIG200PLUS 6BIG200P/6BIG200PLUS 12BIG200P/12BIG200PLUS Giá gói trả trước/ Trả sau (có VAT) 200.000 1.000.000 2.000.000 Thời […]