VD100

CHI TIẾT GÓI CƯỚC VD100 – VINAPHONE Đối tượng  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày. TB di động hiện hữu với tiêu chí: Có mức tiêu dùng các hướng Thoại, SMS, Data (không bao gồm hướng tiêu dùng dịch vu VAS) trong 2 tháng T-1 và T-2 đều nhỏ hơn […]

VD50

CHI TIẾT GÓI CƯỚC VD50 – VINAPHONE Đối tượng  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày. TB di động hiện hữu với tiêu chí: Có mức tiêu dùng các hướng Thoại, SMS, Data (không bao gồm hướng tiêu dùng dịch vu VAS) trong 2 tháng T-1 và T-2 đều nhỏ hơn […]

TR80P

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TR80P – VINAPHONE Đối tượng TB thuộc các tỉnh: Kiên Giang, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Tây Ninh và Lâm Đồng TB trả trước hòa mạng mới dành riêng cho KH du lịch. Ưu đãi Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút […]

TR60P

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TR60P – VINAPHONE Đối tượng TB thuộc các tỉnh: Kiên Giang, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Tây Ninh và Lâm Đồng TB trả trước hòa mạng mới dành riêng cho KH du lịch. Ưu đãi Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút […]

TR50

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TR50 – VINAPHONE Đối tượng TB thuộc các tỉnh: Khánh Hòa, Quảng Trị, Quảng Ninh và Kiên Giang TB trả trước hòa mạng mới dành riêng cho KH du lịch. Ưu đãi Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1000 phút) 2 GB […]