D129V

1.500 phút gọi di động nội mạng Vinaphone 50 phút gọi ngoại mạng 2 GB/ngày (Hết dung lượng dừng truy cập) Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh bao gồm chùm kênh VTVCab, VOD)

D129V-6 Tháng

1.500 phút gọi di động nội mạng Vinaphone 50 phút gọi ngoại mạng 2 GB/ngày (Hết dung lượng dừng truy cập) Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh bao gồm chùm kênh VTVCab, VOD)

D129V-12 Tháng

1.500 phút gọi di động nội mạng Vinaphone 50 phút gọi ngoại mạng 2 GB/ngày (Hết dung lượng dừng truy cập) Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh bao gồm chùm kênh VTVCab, VOD)

BIG129V-12 Tháng

2 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh bao gồm chùm kênh VTVCab (không bao gồm chùm kênh Q.Net) Kho VOD có quảng cáo