180N

  • Data Internet: 5GB Data / Ngày = 150GB/tháng
  • Gọi Nội Mạng: Miễn Phí toàn bộ các cuộc gọi có thời lượng < 20 phút / cuộc (Không giới hạn gọi bao nhiêu cuộc)
  • Gọi Ngoại Mạng: 150 Phút / 30 Ngày
  • SMS Tin nhắn nội mạng: Miễn phí không giới hạn
  • Miễn phí gói TV360 Basic
Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.