BIG129V-6 Tháng

  • 2 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)
  • Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh bao gồm chùm kênh VTVCab (không bao gồm chùm kênh Q.Net)
  • Kho VOD có quảng cáo
Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.