D159V

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC D159V – VINAPHONE
Đối tượng –  TB di động trả trước kích hoạt mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.

–  TB hiện hữu tiêu dùng trong 2 tháng T-1 và T-2 với quy định TKC (không bao gồm tiêu dùng DV GTGT) đều ≤ 159.000.

 

Giá gói/ Ưu đãi/ Thời hạn sử dụng

 

Tên gói D159V D159V 3T D159V 6T D159V 12T
Giá gói  159.000 477.000 954.000 1.908.000
Thời hạn sử dụng 30 ngày 90 ngày 180 ngày 360 ngày
Ưu đãi Miễn phícuộc gọi nội mạng di động VinaPhone <= 30 phút (tối đa 1500 phút di động nội mạng VinaPhone
+ 200 phút ngoại mạng
+ 200 SMS nội mạng
+ 6GB/ngày (Hết dung lượng data dừng truy cập).
+ MyTV gói chuẩn hơn 140 Kênh
ĐĂNG KÝ Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký
Cú pháp nhắn tin (gửi 900) –   Hủy: HUY TÊN GÓI
–   Tra cứu ưu đãi: TRACUU TÊN GÓI
Quy định

1. Đăng ký gói:

–   TB đủ điều kiện có thể đăng ký không giới hạn số lượng gói <tên gói> trong tháng, ưu đãi của gói không được cộng dồn.

–   TB đang sử dụng các gói KMCB khác có ưu đãi phút thoại (VD89, VD149,…), thì sẽ được đăng ký gói <tên gói> khi TB đã hủy gói cước cũ để đăng ký gói và thời hạn của gói được tính theo thời hạn của gói đăng ký cuối cùng (như quy định hiện hành với các gói KMCB)

–   Với KH đang sử dụng gói V25/V35/V50/V75/V100, KH vẫn có thể đăng ký gói  <tên gói> và thời hạn của gói song song đồng thời với các gói V25/V35/V50/V75/V100 KH đang đăng ký.

–   Các TB VinaPhone đã đăng ký mua gói cước thành công nhưng chuyển đổi từ các gói cước trả trước sang các gói cước trả sau thì ưu đãi của gói sẽ bị huỷ, KH không được hoàn lại cước đăng ký (giá mua gói).

2. Gia hạn: Gia hạn tự động

3. Hủy gói:

–   KH hủy gói khi chưa sử dụng hết ưu đãi, hệ thống sẽ yêu cầu KH gửi tin xác nhận hủy gói (cấu trúc tin HUY [tên gói] Y gửi 900), KH không gửi tin xác nhận, hệ thống mặc định KH tiếp tục sử dụng gói.

–   KH hủy gói khi đã sử dụng hết ưu đãi, lệnh HUY [tên gói] gửi 900 sẽ có hiệu lực ngay.

4. Quy định khác:

a. Đối với chu kỳ 30 ngày:

–   Gói cước được gán thời gian cam kết 18 tháng ( =540 ngày) tính từ ngày TB đăng ký thành công, và khi TB đăng ký sẽ chuyển thông tin để cập nhật vào danh sách cam kết không chuyển mạng.

–   Giá mua gói: giá gói cước tương ứng cho lần đăng ký/gia hạn thành công được trừ trực tiếp vào TKC của TB.

–   Sau khi TB sử dụng hết ưu đãi Data tốc độ cao TB sẽ bị dừng truy cập data và được mua thêm gói mua thêm tương ứng như quy định hiện hành.

–   Thời hạn sử dụng của gói phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của TKC. Nếu TKC bị khóa thì KH không sử dụng được các ưu đãi còn lại, KH phải nạp tiền thì mới tiếp tục được sử dụng.

–   TB vẫn được đăng ký cùng với gói thoại V25/V35/V49/V70/V100 và thời hạn gói song song với thời hạn của gói đăng ký.

–   Khi TB đăng ký gói sẽ được cấp ngay quyền nội dung cho Acc tương ứng với số TB của KH và khách truy cập  ứng dụng MYTV OTT ưu đãi DATA trong gói cước của KH sẽ không bị ảnh hưởng (tức là ưu đãi truy cập Data khi KH vào MYTV OTT sẽ theo luồng riêng không bị trừ vào số lượng ví dụ 2GB/ngày hoặc 9GB/tháng… và vẫn truy cập bình thường khi hết dung lượng) và VOD có quảng cáo, Có VTV Cab, không QNET.

b. Đối với chu kỳ 3T/6T/12T :

–   Trong chu kỳ 3T/6T/12T nếu KH hủy/chuyển đổi gói cước thì số tiền GÓI ĐÃ TRỪ CỦA KH KHI ĐĂNG KÝ sẽ không được hoàn trả hay khấu trừ cho bất kỳ phát sinh cước nào của TB (nếu có). Nếu muốn chuyển đổi sang gói khác phải hủy gói 3T/6T/12T trước khi đăng ký gói mới.

–   Trong chu kỳ hưởng ưu đãi gói 3T/6T/12T, nếu có thay đổi về chính sách giá cước thì các TB vẫn được áp dụng chính sách cũ cho hết chu kỳ.

–   Trong chu kỳ hưởng ưu đãi gói 3T/6T/12T, nếu có thay đổi về chính sách nội dung trong gói thì có hiệu lực áp dụng tương ứng. 

–   Với TB đang sử dụng gói 3T/6T/12T: Trước 3 ngày và 1 ngày gia hạn (ngày T-3 và T-1): KH sẽ nhận được tin nhắn mời gia hạn đăng ký gói cước chu kỳ 3T/6T/12T.

–   Với TB đang sử dụng gói 1T (gói 30 ngày): Hệ thống sẽ gửi tin nhắn mời TB đăng ký gói 3T/6T/12T vào ngày T-3 . Sau khi có tin nhắn mời đăng ký gói 3T/6T/12T, KH có có thể soạn tin lựa chọn gói 3T/6T/12T  đăng ký theo cú pháp đăng ký gói 3T/6T/12T tương ứng. Nếu KH không soạn tin, hệ thống gia hạn gói 1 tháng như quy định hiện hành.

–   Thời gian quét chờ gia hạn gói dài kỳ 90 ngày theo quy định hiện hành.

–   TKC đủ tiền gia hạn gói hiện hành 3T/6T/12T, hệ thống sẽ thực hiện gia hạn gói cước (gói 3T/6T/12T) KH đang tham gia.

–   Nếu TB có nhu cầu gia hạn thành gói chu kỳ 1T (30 ngày) có thể nhắn tin: GH Tên gói gửi 900 để đăng ký.

–   Sau khi TB đăng ký gói cước 1T (30 ngày KH sẽ nhận được tin nhắn thành công đăng ký gói và được hưởng ưu đãi gói tương ứng như quy định hiện hành.

–   Sau khi hết thời hạn gói 1T (30 ngày) hệ thống sẽ quay lại tự động gia hạn gói dài kỳ tương ứng mà KH đã đăng ký, không tự động gia hạn lại gói 1T (30 ngày). Nếu muốn đăng ký gói ngắn hạn TB phải chủ động soạn tin đăng ký lại theo cú pháp  GH _<Tên gói> gửi 900

–   Khi TB đăng ký gói sẽ được cấp ngay quyền nội dung cho Acc tương ứng với số TB của KH và khách truy cập  ứng dụng MYTV OTT ưu đãi DATA trong gói cước của KH sẽ không bị ảnh hưởng (tức là ưu đãi truy cập Data khi KH vào MYTV OTT sẽ theo luồng riêng không bị trừ vào số lượng ví dụ 2GB/ngày hoặc 9GB/tháng… và vẫn truy cập bình thường khi hết dung lượng). Tính năng VOD có quảng cáo, Có VTV Cab, không QNET. 

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.