D199G-3 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC D199G -3 THÁNG – VINAPHONE
Đối tượng
  • TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến).
  • TB hiện hữu: Được đăng ký gói theo mức tiêu dùng TKC (Thoại, SMS, Data)  trong 2 tháng T-1 và T-2 đều thỏa mãn điều kiện Tiêu dùng TKC đều ≤ 199.000 đồng
Ưu đãi
2000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone / tháng
250 phút gọi di động ngoại mạng / tháng
8GB DATA tốc độ cao / ngày

 Sử dụng 90 ngày – Cước phí 597.000 đ

Đăng ký

Đăng ký Đăng ký

Cú pháp
(gửi 900)
Hủy: HUY D199G
Kiểm tra ưu đãi: TRACUU D199G
Quy định 1. Đăng ký và gia hạn:
a. Đối với gói 30 ngày:
–    Đăng ký không giới hạn số lượng gói D169G/D199G trong tháng, ưu đãi của gói không được cộng dồn.
–    TB đang sử dụng các gói KMCB khác có ưu đãi phút thoại (D60G VD149…), thì sẽ được đăng ký gói D169G/D199G khi TB đã hủy gói cước cũ và thời hạn của gói được tính theo thời hạn của gói đăng ký cuối cùng (như quy định hiện hành với các gói KMCB).
–    KH đang sử dụng gói V25/V35/V50/V75/V100, KH vẫn có thể đăng ký gói D169G/D199G và thời hạn của gói song song đồng thời với các gói V25/V35/V50/V75/V100 KH đang đăng ký.
–    TB đã đăng ký mua gói cước thành công nhưng chuyển đổi từ các gói cước trả trước sang các gói cước trả sau thì ưu đãi của gói sẽ bị huỷ, KH không được hoàn lại cước đăng ký (giá mua gói).
–    TB đang có gói chu kỳ ngắn vẫn được nâng cấp lên gói chu kỳ dài.
–    Tự động gia hạn.
b. Đối với gói chu kỳ dài:
–    TB đang sử dụng gói 3T/6T/12T:
+   Trước 3 ngày và 1 ngày gia hạn (ngày T-3 và T-1): KH sẽ nhận được tin nhắn mời gia hạn đăng ký gói cước chu kỳ 3T/6T/12T.
+   Khi kết thúc chu kỳ gói cước (hết 3T/6T/12T), hệ thống sẽ kiểm tra TKC và thực hiện gia hạn như sau:
Thời gian quét chờ gia hạn gói dài kỳ 90 ngày theo quy định hiện hành. 
TKC đủ tiền gia hạn gói hiện hành 3T/6T/12T, hệ thống sẽ thực hiện gia hạn gói cước 3T/6T/12T KH đang tham gia.
+   Trong thời gian TB ở trạng thái retry gói dài kỳ: 

Nếu thời gian retry ≤ 30 ngày → hệ thống sẽ gia hạn theo sự kiện nạp thẻ hoặc quét gia hạn định kỳ trong ngày:

► Trường hợp TKC đã đủ nhưng chưa đến thời gian quét thì KH có thể soạn tin GH TENGOI gửi 900 để gia hạn ngay.

► Trường hợp TKC không đủ gia hạn theo chu kỳ đang sử dụng → Hệ thống yêu cầu KH soạn GH TENGOI gửi 900 để gia hạn về 1T nếu đủ tiền 1T . Sau khi hết thời hạn gói 1T hệ thống sẽ quay lại tự động gia hạn theo chu kỳ cũ (nếu đủ TKC) , trường hợp KH vẫn muốn gia hạn tiếp gói 1T ⇒ soạn GH TENGOI gửi 900

Nếu thời gian retry > 30 ngày → hệ thống sẽ chỉ gia hạn theo sự kiện nạp thẻ
VD: KH được chuyển tiền 2Friends vào TKC đủ để gia hạn gói 6T → hệ thống sẽ không tự gia hạn gói mà KH cần nạp thẻ để có thể tự động gia hạn hoặc KH soạn tin GH TENGOI gửi 900 để gia hạn tiếp chu kỳ 6T.
Nếu TB có nhu cầu gia hạn thành gói chu kỳ 1T (30 ngày có thể nhắn tin: GH_<Tên gói> gửi 900 để đăng ký.
Sau khi TB đăng ký gói cước 1T (30 ngày) KH sẽ nhận được tin nhắn thành công đăng ký gói và được hưởng quyền lợi gói tương ứng như quy định hiện hành.
Sau khi hết thời hạn gói 1T (30 ngày) hệ thống sẽ quay lại tự động gia hạn gói dài kỳ tương ứng mà KH đã đăng ký, không tự động gia hạn lại gói 1T (30 ngày). Nếu muốn đăng ký gói ngắn hạn TB phải chủ động soạn tin đăng ký lại theo cú pháp GH_<Tên gói> gửi 900.
–    TB đang sử dụng gói 1T (gói 30 ngày): Hệ thống sẽ gửi tin nhắn mời TB đăng ký gói 3T/6T/12T vào ngày T-3. Sau khi có tin nhắn mời đăng ký gói 3T/6T/12T, KH có có thể soạn tin lựa chọn gói 3T/6T/12T đăng ký theo cú pháp đăng ký gói 3T/6T/12T tương ứng. Nếu KH không soạn tin, hệ thống gia hạn gói 1 tháng như quy định hiện hành.
–    Trong chu kỳ 3T/6T/12T nếu KH hủy/chuyển đổi gói cước thì số tiền gói đã trừ của KH khi đăng ký sẽ không được hoàn trả hay khấu trừ cho bất kỳ phát sinh cước nào của TB (nếu có). Nếu muốn chuyển đổi sang gói khác  phải hủy gói 3T/6T/12T trước khi đăng ký gói mới.
–    Trong chu kỳ hưởng quyền lợi gói 3T/6T/12T:
+   Nếu có thay đổi về chính sách giá cước thì các TB vẫn được áp dụng chính sách cũ cho hết chu kỳ.
+   Nếu có thay đổi về chính sách nội dung trong gói thì có hiệu lực áp dụng tương ứng.
3. Hủy gói
–    KH hủy gói khi chưa sử dụng hết ưu đãi, hệ thống sẽ yêu cầu KH gửi tin xác nhận hủy gói (cấu trúc tin HUY [tên gói] Y gửi 900), trường hợp KH không gửi tin xác nhận, hệ thống mặc định KH tiếp tục sử dụng gói.
–    KH hủy gói khi đã sử dụng hết ưu đãi, lệnh HUY [tên gói] gửi 900 sẽ có hiệu lực ngay.
4. Quy định khác
–    Gói cước được gán thời gian cam kết 18 tháng (=540 ngày) tính từ ngày TB đăng ký thành công, và khi TB đăng ký sẽ chuyển thông tin để cập nhật vào danh sách cam kết không chuyển mạng.
–    Giá mua gói: Trừ trực tiếp vào TKC.
–    Thời hạn sử dụng của gói phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của TKC. Nếu TKC bị khóa thì KH không sử dụng được các ưu đãi còn lại, KH phải nạp tiền thì mới tiếp tục được sử dụng.
–    Hết dung lượng data dừng truy cập 

 

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.