GO69

CHI TIẾT GÓI CƯỚC GO69 – VINAPHONE
Đối tượng
  • TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến).
  • TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng.
Ưu đãi
1500 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
100 phút gọi ngoại mạng (di động + Cố định liên mạng)

 Sử dụng 30 ngày – Cước phí 69.000 đ

Đăng ký

Đăng ký Đăng ký

Cú pháp
(gửi 900)
Hủy: HUY GO69
Kiểm tra ưu đãi: TRACUU GO69
Quy định 1. Đăng ký:

–    TB vẫn được đăng ký cùng với gói thoại V25/V35/V49/V70/V100 và thời hạn gói song song với thời hạn của gói đăng ký.

–    TB đang sử dụng các gói KMCB khác có quyền lợi phút thoại (VD89, VD149 …), thì sẽ được đăng ký gói GO <tên gói> khi TB đã hủy gói cước cũ để đăng ký gói và thời hạn của gói được tính theo thời hạn của gói đăng ký cuối cùng (như quy định hiện hành với các gói KMCB)

–    TB VNP đã đăng ký mua gói cước thành công nhưng chuyển đổi từ các gói cước trả trước sang các gói cước trả sau thì quyền lợi của gói sẽ bị huỷ, KH không được hoàn lại cước đăng ký (giá mua gói).

2. Thời hạn sử dụng gói: 
Phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của TKC. Nếu TKC bị khóa thì KH không sử dụng được các quyền lợi còn lại, KH phải nạp tiền thì mới tiếp tục được sử dụng.

3. Gia hạn gói:

–    Tự động gia hạn.

–    Đối với gói chu kỳ dài 3T/6T/12T trong thời gian TB ở trạng thái retry:
+   Nếu thời gian retry ≤ 30 ngày → hệ thống sẽ gia hạn theo sự kiện nạp thẻ hoặc quét gia hạn định kỳ trong ngày:

•  Trường hợp TKC đã đủ nhưng chưa đến thời gian quét thì KH có thể soạn tin GH GO69 gửi 900 để gia hạn ngay.

•  Trường hợp TKC không đủ gia hạn theo chu kỳ đang sử dụng → Hệ thống yêu cầu KH soạn GH GO69 gửi 900 để gia hạn về 1T nếu đủ tiền 1T . Sau khi hết thời hạn gói 1T hệ thống sẽ quay lại tự động gia hạn theo chu kỳ cũ (nếu đủ TKC) , trường hợp KH vẫn muốn gia hạn tiếp gói 1T ⇒ soạn GH GO69 gửi 900

+   Nếu thời gian retry > 30 ngày → hệ thống sẽ chỉ gia hạn theo sự kiện nạp thẻ

VD: KH được chuyển tiền 2Friends vào TKC đủ để gia hạn gói 6T → hệ thống sẽ không tự gia hạn gói mà KH cần nạp thẻ để có thể tự động gia hạn hoặc KH soạn tin GH GO69 gửi 900 để gia hạn tiếp chu kỳ 6T.

4. Hủy gói:

–    KH hủy gói khi chưa sử dụng hết ưu đãi, hệ thống sẽ yêu cầu KH gửi tin xác nhận hủy gói (cấu trúc tin HUY GO69 Y gửi 900), trường hợp KH không gửi tin xác nhận, hệ thống mặc định KH tiếp tục sử dụng gói.

–    KH hủy gói khi đã sử dụng hết ưu đãi, lệnh HUY GO69 gửi 900 sẽ có hiệu lực ngay.

5. Quy định khác:

–    Trong chu kỳ sử dụng nếu KH hủy/chuyển đổi gói cước thì số tiền thu trước sẽ không được hoàn trả hay khấu trừ cho bất kỳ phát sinh cước nào của TB.

–    Thời gian cam kết sau khi đăng ký gói thành công không MNP là 540 ngày.

–    Giá mua gói: giá gói cước tương ứng cho lần đăng ký/gia hạn thành công được trừ TKC của TB. Giá gói đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm tiền SIM và cước hòa mạng.

–    Áp dụng chính sách retry nạp thẻ 90 ngày.

 

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.