TG499

CHI TIẾT GÓI CƯỚC TG499 – VINAPHONE
Đối tượng
  • TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến).
  • TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng.
Ưu đãi
4000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone / tháng
600 phút gọi di động ngoại mạng / tháng
500 SMS nội mạng / tháng
12GB DATA tốc độ cao / ngày

 Sử dụng 30 ngày – Cước phí 499.000 đ

Đăng ký

Đăng ký Đăng ký

Cú pháp
(gửi 900)
Hủy: HUY TG499
Kiểm tra ưu đãi: TRACUU TG499
Quy định 1. Đăng ký

–    Không giới hạn số lượng gói đăng ký trong tháng, ưu đãi của gói không được cộng dồn.

–    TB đang sử dụng các gói KMCB khác có ưu đãi phút thoại (C15/C50/V10/S50…) thì sẽ được đăng ký gói khi TB đã hủy gói cước cũ để đăng ký gói và thời hạn của gói được tính theo thời hạn của gói đăng ký cuối cùng (như quy định hiện hành với các gói KMCB).

–    KH đang sử dụng gói V50/V75/V100 vẫn được đăng ký gói và thời hạn của gói song song đồng thời với các gói V50/V75/V100 KH đang đăng ký.

–    Các TB đã đăng ký mua gói cước thành công nhưng chuyển đổi từ các gói cước trả trước sang các gói cước trả sau thì ưu đãi của gói sẽ bị huỷ, KH không được hoàn lại cước đăng ký (giá mua gói).

2. Thời hạn sử dụng: Phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của TKC. Nếu TKC bị khóa thì KH không sử dụng được các ưu đãi còn lại, KH phải nạp tiền thì mới tiếp tục được sử dụng.

3. Gia hạn gói:

–    Tự động gia hạn

–    Thời gian chờ gia hạn (Retry) là 90 ngày

4. Hủy gói:

–    KH hủy gói khi chưa sử dụng hết ưu đãi, hệ thống sẽ yêu cầu KH gửi tin xác nhận hủy gói (cấu trúc tin HUY TG499 Y gửi 900), trường hợp KH không gửi tin xác nhận, hệ thống mặc định KH tiếp tục sử dụng gói.

–    KH hủy gói khi đã sử dụng hết ưu đãi, lệnh HUY TG499 gửi 900 sẽ có hiệu lực ngay.

5. Quy định khác:

–    Gói cước được gán thời gian cam kết 18 tháng ( =540 ngày) tính từ ngày TB đăng ký thành công và khi TB đăng ký sẽ chuyển thông tin để cập nhật vào danh sách cam kết không chuyển mạng.

–    Giá mua gói: giá gói cước tương ứng cho lần đăng ký/gia hạn thành công được trừ trực tiếp vào TKC của TB.

–    Hết dung lượng data dừng truy cập.

 

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.