V249

CHI TIẾT GÓI CƯỚC V249 – VINAPHONE
Đối tượng
  • TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến).
  • TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng.
Ưu đãi
3000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone
450 phút gọi di động ngoại mạng

 Sử dụng 30 ngày – Cước phí 249.000 đ

Đăng ký

Đăng ký Đăng ký

Cú pháp
(gửi 900)
Hủy: HUY V249
Kiểm tra ưu đãi: TRACUU V249
Quy định 1. Đăng ký:

–  TB đủ điều kiện có thể đăng ký không giới hạn số lượng gói V49/V99/ V149/V199/V249/V299/V399/V499 trong tháng, ưu đãi của gói không được cộng dồn.

–  TB đang sử dụng các gói KMCB khác có ưu đãi phút thoại (C15/C50/V10/S50…) thì phải hủy gói cước cũ để đăng ký gói và thời hạn của gói được tính theo thời hạn của gói đăng ký cuối cùng (như quy định hiện hành với các gói KMCB).

–  KH đang sử dụng gói V25/V35/V50/V75/V100 KH vẫn có thể đăng ký gói V49/ V99/V149/V199/V249/V299/V399/V499 và thời hạn của gói song song đồng thời với các gói V25/V35/V50/V75/V100 KH đang đăng ký.

–  TB đã đăng ký mua gói cước thành công nhưng chuyển đổi từ các gói cước trả trước sang các gói cước trả sau thì ưu đãi của gói sẽ bị huỷ, KH không được hoàn lại cước đăng ký (giá mua gói).

2. Gia hạn:

–  Tự động gia hạn.

–  Thời gian chờ gia hạn (retry) là 90 ngày.

3. Hủy gói:

–  KH hủy gói khi chưa sử dụng hết ưu đãi, hệ thống sẽ yêu cầu KH gửi tin xác nhận hủy gói (cấu trúc tin HUY [tên gói] Y gửi 900), trường hợp KH không gửi tin xác nhận, hệ thống mặc định KH tiếp tục sử dụng gói.

–  KH hủy gói khi đã sử dụng hết ưu đãi, lệnh HUY [tên gói] gửi 900 sẽ có hiệu lực ngay.

4. Quy định khác:

–  Kênh đăng ký SMS

–  Cam kết không MNP là 540 ngày kể từ ngày đăng ký

–  Giá mua gói: giá gói cước tương ứng cho lần đăng ký/gia hạn thành công được trừ trực tiếp vào TKC của TB.

–  Thời hạn sử dụng của gói phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của TKC. Nếu TKC bị khóa thì KH không sử dụng được các ưu đãi còn lại, KH phải nạp tiền thì mới tiếp tục được sử dụng.

–  TB đang có gói VD89/VD129/VD149 chu kỳ 1T/3T/6T không cho đăng ký đồng thời gói V49/V99/V149/V199/V249/V399/V499

–  Số phút ưu đãi thoại gói cước trả trước V49/V99/V149/V199/V249/V399/V499 bao gồm cuộc gọi CF

 

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.