V35

CHI TIẾT GÓI CƯỚC V35 – VINAPHONE
Đối tượng
  • TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến).
  • TB hiện hữu theo điều kiện tiêu dùng.
Ưu đãi
55 phút gọi TRONG NƯỚC (tất cả các mạng)

 Sử dụng 30 ngày – Cước phí 35.000 đ

Đăng ký

Đăng ký Đăng ký

Cú pháp
(gửi 900)
Hủy: HUY V35
Kiểm tra ưu đãi: TRACUU V35
Quy định 1. Đăng ký:

–  Đăng ký không giới hạn số lượng gói V25/V35/V50/V75/V100 trong tháng, ưu đãi của gói không được cộng dồn.

–  TB đang sử dụng các gói KMCB khác có ưu đãi phút thoại (C15/C50/V10/S50…) thì sẽ được đăng ký gói V25/V35/V50/V75/V100 và thời hạn của gói song song độc lập với các gói ngày/tháng KH đã đăng ký.

–  TB đang có gói Combo/thoại khác (gán theo sim) vẫn được đăng ký gói thoại V25/V35/V50/V75/V100 nhưng thời hạn của gói theo thời hạn sử dụng của gói cước chính là gói tháng KH đăng ký.

–  KH đang sử dụng gói ngày, đăng ký thêm gói cước thoại V25/V35/V50/V75/V100 TB được cộng dồn ưu đãi nếu trùng tài khoản và thời hạn được tính theo thời hạn của gói V25/V35/V50/V75/V100 (thời hạn gói cuối cùng TB đăng ký).

–  TB đã đăng ký mua gói cước thành công nhưng chuyển đổi từ các gói cước trả trước sang các gói cước trả sau thì ưu đãi của gói sẽ bị huỷ, KH không được hoàn lại cước đăng ký (giá mua gói).

2. Gia hạn gói:

–  Tự động gia hạn.

–  Thời gian chờ gia hạn (retry) là 90 ngày.

3. Hủy gói:

–  KH hủy gói khi chưa sử dụng hết ưu đãi, hệ thống sẽ yêu cầu KH gửi tin xác nhận hủy gói (cấu trúc tin HUY [tên gói] Y gửi 900), trường hợp KH không gửi tin xác nhận, hệ thống mặc định KH tiếp tục sử dụng gói.

–  KH hủy gói khi đã sử dụng hết ưu đãi, lệnh HUY [tên gói] gửi 900 sẽ có hiệu lực ngay.

4. Quy định khác:

–  Gói V25 được đăng ký với gói V10K. 

–  Phút thoại trong nước bao gồm cả gọi di động nội mạng VinaPhone và ngoại mạng (bao gồm cả hướng gọi cố định VNPT và DN khác).

–  Giá mua gói: giá gói cước tương ứng cho lần đăng ký/gia hạn thành công được trừ trực tiếp vào TKC của TB.

–  Thời hạn sử dụng của gói phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của TKC. Nếu TKC bị khóa thì KH không sử dụng được các ưu đãi miễn phí còn lại, KH phải nạp tiền thì mới tiếp tục được sử dụng.

–  Gói cước được cam kết 18 tháng = 540 ngày và khi TB đăng ký sẽ chuyển thông tin tới CRM để cập nhật vào danh sách cam kết không chuyển mạng.

 

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.