VD100Y, VD100T, VD100F, VD120M

GÓI CƯỚC VD100Y, VD100T, VD100F, VD120M – VINAPHONE
Đối tượng áp dụng –  TB trả trước hòa mạng Mới đăng ký gói cước trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt.

–  TB hiện hữu theo danh sách

Giá gói/ Ưu đãi/Thời hạn sử dụng

1. Giá gói VD100Y, VD100F:

Tên gói Giá gói Ưu đãi Thời hạn sử dụng chu kỳ đầu Thời hạn sử dụng từ chu kỳ thứ hai
VD100Y 100.000 Miễn phí gọi nội mạng VinaPhone < 10 phút (không quá  1500 phút/tháng) + 30 phút ngoại mạng + 1GB/ngày + Truy cập Youtube, MyTV OTT 1 tháng 1 tháng
3VD100Y 300.000 3 tháng 3 tháng
6VD100Y 600.000 6 tháng 7 tháng
12VD100Y 1.200.000 12 tháng 14 tháng
VD100F 100.000 Miễn phí gọi nội mạng VinaPhone < 10 phút (không quá  1500 phút/tháng) + 30 phút ngoại mạng + 1GB/ngày + Truy cập Facebook, MyTV OTT 1 tháng 1 tháng
3VD100F 300.000 3 tháng 3 tháng
6VD100F 600.000 6 tháng 7 tháng
12VD100F 1.200.000 12 tháng 14 tháng

2. Giá gói VD100T, VD120M: 

Tên gói Giá gói  Ưu đãi Thời hạn sử dụng chu kỳ đầu Thời hạn sử dụng từ chu kỳ thứ hai
VD100T 100.000 Miễn phí gọi nội mạng VinaPhone < 10 phút (không quá  1500 phút/tháng) + 30 phút ngoại mạng + 1GB/ngày + Truy cập Tiktok, MyTV OTT 1 tháng 1 tháng
3VD100T 300.000 3 tháng 3 tháng
6VD100T 600.000 6 tháng 7 tháng
12VD100T 1.200.000 12 tháng 14 tháng
VD120M 120.000 Miễn phí gọi nội mạng VinaPhone < 10 phút (không quá  1500 phút/tháng) + 30 phút ngoại mạng + 1GB/ngày + Truy cập Youtube, Tiktok, Facebook, MyTV addon VTVcab (hơn 140 kênh truyền hình bao gồm chùm kênh VTVcab) 1 tháng 1 tháng
3VD120M 360.000 3 tháng 3 tháng
6VD120M 720.000 6 tháng 7 tháng
12VD120M 1.440.000 12 tháng 14 tháng

3. Cước gọi ngoài gói:

 

Nội dung Từ 0 – 12 tháng

(đồng/phút theo phương thức 6s+1s)

Sau 12 tháng

(đồng/phút theo phương thức 6s+1s)

Gọi nội mạng VinaPhone, cố định VNPT 690 880
Gọi ngoại mạng 690 980
Cước SMS 99đ/SMS nội mạng
250đ/SMS ngoại mạng
Cú pháp –    Hủy: HUY <Tên gói>

–    Kiểm tra ưu đãi: TRACUU <Tên Gói>

Quy định  1. Hiệu lực gói cước: Gói cước có hiệu lực ngay sau khi được đăng ký/gia hạn thành công và có hiệu lực đến hết chu kỳ đăng ký/gia hạn.
Giá mua gói: Giá gói cước tương ứng cho mỗi lần đăng ký/gia hạn đã bao gồm thuế GTGT. Giá gói trừ vào TKC. Nếu TKC bị khóa thì KH không sử dụng được các chính sách còn lại, KH phải nạp tiền thì mới tiếp tục được sử dụng.
2. Đăng ký:
–    TB đủ điều kiện có thể đăng ký không giới hạn số lượng các gói trong tháng, ưu đãi không được cộng dồn.
–    TB đang sử dụng các gói KMCB khác có nội dung phút thoại (VD89, VD89P…), thì sẽ được đăng ký gói các chu kỳ nếu TB đủ điều kiện và phải hủy gói cước cũ để đăng ký gói và thời hạn của gói được tính theo thời hạn của gói đăng ký cuối cùng (như quy định hiện hành với các gói KMCB).
–    KH vẫn được đăng ký thêm gói thoại V50/V75/V100 hoặc KH đang có gói V50/V75/V100 vẫn có thể đăng ký gói VD120, thời hạn sử dụng song song đồng thời với gói KH đang đăng ký.
–    Gói cước được gán thời gian cam kết 18 tháng ( =540 ngày) tính từ ngày TB đăng ký gói thành công, và khi TB đăng ký sẽ chuyển thông tin để cập nhật vào danh sách cam kết không chuyển mạng.
3. Gia hạn và trừ cước:
–    Gia hạn tự động. Thời gian retry nạp thẻ 90 ngày.
–    Đối với gói chu kỳ dài 3T/6T/12T trong thời gian TB ở trạng thái retry:
+     Nếu thời gian retry ≤ 30 ngày → hệ thống sẽ gia hạn theo sự kiện nạp thẻ hoặc quét gia hạn định kỳ trong ngày:Trường hợp TKC đã đủ nhưng chưa đến thời gian quét thì KH có thể soạn tin GH TENGOI gửi 900 để gia hạn ngay.
Trường hợp TKC không đủ gia hạn theo chu kỳ đang sử dụng → Hệ thống yêu cầu KH soạn GH TENGOI gửi 900 để gia hạn về 1T nếu đủ tiền 1T . Sau khi hết thời hạn gói 1T hệ thống sẽ quay lại tự động gia hạn theo chu kỳ cũ (nếu đủ TKC) , trường hợp KH vẫn muốn gia hạn tiếp gói 1T ⇒ soạn GH TENGOI gửi 900.
+     Nếu thời gian retry > 30 ngày → hệ thống sẽ chỉ gia hạn theo sự kiện nạp thẻVD: KH được chuyển tiền 2Friends vào TKC đủ để gia hạn gói 6T → hệ thống sẽ không tự gia hạn gói mà KH cần nạp thẻ để có thể tự động gia hạn hoặc KH soạn tin GH TENGOI gửi 900 để gia hạn tiếp chu kỳ 6T.Chính sách ưu đãi:
–    Quyền lợi sử dụng thoại ngoại mạng bao gồm thoại di động và cố định VNPT.
–    Ưu đãi Facebook của gói VD100F, VD120M không bao gồm lưu lượng sử dụng để Gọi điện/Video call qua ứng dụng Facebook Messenger.
–    Ưu đãi Facebook của gói VD120M: Khi KH thực hiện phát trực tiếp (livetream) sẽ được miễn phí data 
–    Hết dung lượng data dừng truy cập. TB được mua thêm gói cước D5 (5.000đ/1GB/24h) hoặc D7 (7.000đ/1,2GB/24h).
Quy định khác:
–    TB VNP đã đăng ký mua gói cước thành công nhưng chuyển đổi từ các gói cước trả trước sang các gói cước trả sau thì của gói sẽ bị huỷ, KH không được hoàn lại cước đăng ký.
–    KH hủy gói khi chưa sử dụng hết ưu đãi, hệ thống sẽ yêu cầu KH gửi tin xác nhận hủy gói (cấu trúc tin HUY [tên gói] Y gửi 900), trường hợp KH không gửi tin xác nhận, hệ thống mặc định KH tiếp tục sử dụng gói.
–    KH hủy gói khi đã sử dụng hết ưu đãi, lệnh HUY [tên gói] gửi 900 sẽ có hiệu lực ngay.
–    TB được đăng ký gói (30 ngày) sẽ được đăng ký gói chu kỳ dài hoặc các TB đã đủ điều kiện đăng ký gói cước.
–    Trong chu kỳ 3T/6T/12T nếu KH hủy/chuyển đổi gói cước sẽ không được hoàn trả hay khấu trừ cho bất kỳ phát sinh cước nào của TB (nếu có). Nếu muốn chuyển đổi sang gói khác phải hủy gói 3T/6T/12T trước khi đăng ký gói mới (trừ các gói được quy định song song với nhau).
–    Trong chu kỳ hưởng quyền lợi gói 3T/6T/12T, nếu có thay đổi về chính sách giá cước thì các TB vẫn được áp dụng chính sách cũ cho hết chu kỳ.
–    Trong chu kỳ hưởng quyền lợi gói 3T/6T/12T, nếu có thay đổi về chính sách nội dung trong gói thì có hiệu lực áp dụng tương ứng
Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.