VD150-3 THÁNG

CHI TIẾT GÓI CƯỚC VD150 – 3 THÁNG – VINAPHONE
Đối tượng
  • TB phát triển mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt (bao gồm cả TB chuyển mạng giữ số chuyến đến).
  • TB hiện hữu: Được đăng ký gói theo mức tiêu dùng TKC (Thoại, SMS, Data)  trong 2 tháng T-1 và T-2 đều thỏa mãn điều kiện Tiêu dùng TKC đều ≤ 120.000 đồng
Ưu đãi
Miễn phí các cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1500 phút) / tháng
80 phút liên mạng (gồm di động/cố định ngoại mạng + cố định VNPT) / tháng
2 GB DATA tốc độ cao / ngày

 Sử dụng 90 ngày – Cước phí 450.000 đ

Đăng ký

Đăng ký Đăng ký

Cú pháp
(gửi 900)
Hủy: HUY VD150
Kiểm tra ưu đãi: TRACUU VD150
Quy định 1. Đăng ký

–    Không giới hạn số lượng đăng ký gói trong tháng, quyền lợi của gói không được cộng dồn. 

–    TB đang sử dụng các gói KMCB khác có nội dung phút thoại (VD89, VD89P…), thì sẽ được đăng ký gói VD90/VD120N/VD150 các chu kỳ nếu TB đủ điều kiện và phải hủy gói cước cũ để đăng ký gói và thời hạn của gói được tính theo thời hạn của gói đăng ký cuối cùng (như quy định hiện hành với các gói KMCB).

–    KH đang sử dụng gói V50/V75/V100 KH vẫn có thể đăng ký gói VD120 và thời hạn của gói song song đồng thời với các gói V50/V75/V100 KH đang đăng ký.

–    TB đã đăng ký mua gói cước thành công nhưng chuyển đổi từ các gói cước trả trước sang các gói cước trả sau thì của gói sẽ bị huỷ, KH không được hoàn lại cước đăng ký (giá mua gói).

2. Gia hạn gói:

–    Gia hạn tự động.

–    Đối với gói chu kỳ dài 3T/6T/12T trong thời gian TB ở trạng thái retry:

+     Nếu thời gian retry ≤ 30 ngày → hệ thống sẽ gia hạn theo sự kiện nạp thẻ hoặc quét gia hạn định kỳ trong ngày:

  • Trường hợp TKC đã đủ nhưng chưa đến thời gian quét thì KH có thể soạn tin GH TENGOI gửi 900 để gia hạn ngay.
  • Trường hợp TKC không đủ gia hạn theo chu kỳ đang sử dụng → Hệ thống yêu cầu KH soạn GH TENGOI gửi 900 để gia hạn về 1T nếu đủ tiền 1T . Sau khi hết thời hạn gói 1T hệ thống sẽ quay lại tự động gia hạn theo chu kỳ cũ (nếu đủ TKC) , trường hợp KH vẫn muốn gia hạn tiếp gói 1T ⇒ soạn GH TENGOI gửi 900

+     Nếu thời gian retry > 30 ngày → hệ thống sẽ chỉ gia hạn theo sự kiện nạp thẻ

VD: KH được chuyển tiền 2Friends vào TKC đủ để gia hạn gói 6T → hệ thống sẽ không tự gia hạn gói mà KH cần nạp thẻ để có thể tự động gia hạn hoặc KH soạn tin GH TENGOI gửi 900 để gia hạn tiếp chu kỳ 6T.

3.  Hủy gói:

–    KH hủy gói khi chưa sử dụng hết ưu đãi, hệ thống sẽ yêu cầu KH gửi tin xác nhận hủy gói (cấu trúc tin HUY [tên gói] Y gửi 900), nếu KH không gửi tin xác nhận, hệ thống mặc định KH tiếp tục sử dụng gói. 

–    KH hủy gói khi đã sử dụng hết ưu đãi, lệnh HUY [tên gói] gửi 900 sẽ có hiệu lực ngay.

4. Đối với các gói chu kỳ dài:

–    TB được đăng ký gói (30 ngày) sẽ được đăng ký gói chu kỳ dài hoặc các TB đã đủ điều kiện đăng ký gói cước.

–    Trong chu kỳ 3T/6T/12T nếu KH hủy/chuyển đổi gói cước thì số tiền GÓI ĐÃ TRỪ CỦA KHÁCH HÀNG KHI ĐĂNG KÝ sẽ không được hoàn trả hay khấu trừ cho bất kỳ phát sinh cước nào của TB (nếu có). Nếu muốn chuyển đổi sang gói khác phải hủy gói 3T/6T/12T trước khi đăng ký gói mới (trừ các gói được quy định song song với nhau). 

–    Trong chu kỳ hưởng quyền lợi gói 3T/6T/12T, nếu có thay đổi về chính sách giá cước thì các TB vẫn được áp dụng chính sách cũ cho hết chu kỳ.

–    Trong chu kỳ hưởng quyền lợi gói 3T/6T/12T, nếu có thay đổi về chính sách nội dung trong gói thì có hiệu lực áp dụng tương ứng.

5. Quy định chung:

–    Giá mua gói: Giá gói cước tương ứng cho mỗi lần đăng ký/gia hạn đã bao gồm thuế GTGT.

–    Bộ sim bundle được khai báo theo COS Vina690 theo các tham số như sau:

Nội dung

Giá cước

Từ 0-12 tháng

(đồng/phút) phương thức 6s+1s

Sau 12 tháng

(đồng/phút) phương thức 6s+1s

Gọi nội mạng VinaPhone, CĐ VNPT

690

880

Gọi ngoại mạng

690

980

Cước SMS

99đ/SMS /SMS nội mạng

250đ/SMS ngoại mạng

Các mức cước khác

Theo quy định hiện hành của COS Vina690

 

–    Phương thức trừ cước:

+    Trừ cước 100% mức cước/giao dịch.

+    Trừ cước theo loại TB: trừ vào TKC; Thời hạn sử dụng của gói phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của TKC. Nếu TKC bị khóa thì KH không sử dụng được các chính sách còn lại, KH phải nạp tiền thì mới tiếp tục được sử dụng.

–    Quyền lợi sử dụng thoại liên mạng bao gồm di động ngoại mạng + cố định ngoại mạng, cố định VNPT.

–    Hiệu lực gói cước: Gói cước có hiệu lực ngay sau khi được đăng ký/gia hạn thành công và có hiệu lực đến hết chu kỳ đăng ký/gia hạn.

–    Áp dụng chính sách retry nạp thẻ 90 ngày.

–    Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet, TB được tiếp tục mua thêm gói cước D5 (5.000đ/1GB/24h) hoặc D7 (7.000đ/1,2GB/24h) theo qui định hiện hành.

–    Gói cước được gán thời gian cam kết 18 tháng (=540 ngày) tính từ ngày TB đăng ký gói thành công, và khi TB đăng ký sẽ chuyển thông tin để cập nhật vào danh sách cam kết không chuyển mạng.

–    TB vẫn được đăng ký cùng với gói thoại V50/V75/V100 và thời hạn gói song song với thời hạn của gói đăng ký.

–    Các nội dung khác theo quy định hiện hành.

 

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu trang permalink.